Wizyta wiceprzewodniczącego Parlamentu Czeczenii Seilama Beczajewa

22 grudnia br. marszałek Senatu Alicja Grześkowiak przyjęła wiceprzewodniczącego Parlamentu Czeczenii Seilama Beczajewa i przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Czeczenii Tourpala Ali Kaimowa.

Prof. Alicja Grześkowiak poinformowała o swoim apelu do przewodniczących parlamentów wchodzących w skład Rady Europy, a także polskich parlamentarzystów - członków delegacji do RE, jaki wystosowała w związku z sytuacją w Czeczenii 21 bm. W apelu zwróciła się o przyjęcie przez Radę Europy rezolucji jednoznacznie potępiającej drastyczne akty łamania praw człowieka w Czeczenii.

Podczas spotkania marszałek Senatu zapewniła, że Czeczenia ma w polskim Senacie wielu przyjaciół. Dowodem tego jest zgłoszony przez grupę senatorów projekt uchwały w sprawie sytuacji w Czeczenii, którego rozpatrzenie przewidziane jest na najbliższym posiedzeniu Izby.

Wiceprzewodniczący Seilam Beczajew przedstawił aktualną sytuację w Czeczenii. Podziękował marszałek Alicji Grześkowiak za jej osobisty wkład i zaangażowanie w obronę narodu czeczeńskiego. Podkreślił, że Polska zrobiła dla Czeczenii więcej niż inne kraje.

W związku z przewidywaną debatą na temat sytuacji w Czeczenii marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła się o przedstawienie szczegółowego wykazu strat poniesionych przez Czeczenię.