Konferencja
SENIORZY W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

Z inicjatywy Komisji Rodziny Sejmu RP, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 28 marca 2000 r. w Senacie odbyła się konferencja na temat "Seniorzy w polski społeczeństwie".

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu, posłowie, senatorowie, reprezentanci różnych instytucji i organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji wiceprezes GUS prof. Janusz Witkowski omówił sytuację demograficzną i społeczno-ekonomiczną ludzi starych. Poinformował on, że w 2025 roku co czwarty Polak będzie w wieku 60 i więcej lat, a to niesie wyzwania wobec polityki społecznej i gospodarczej kraju.

W opinii GUS, choć jesteśmy stosunkowo młodym społeczeństwem, to podobnie jak w wielu krajach świata wyraźnie zaznaczył się w Polsce proces starzenia się ludności, który będzie postępował. W latach 1950-1998 liczba ludności kraju wzrosła o ponad połowę (54,5%), osób starszych trzykrotnie, z tego w miastach pięciokrotnie, a na wsi blisko dwukrotnie.

GUS uważa, że sytuacja osób starszych w Polsce nie jest zła - niemal wszystkie te osoby mają własne źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub za przekazane gospodarstwo rolne. Jednak nie zawsze otrzymywana kwota świadczeń wystarcza na życie i zaspokojenie specyficznych potrzeb tej grupy, np. leczenie, czy rehabilitację.

Ograniczenie dzietności rodzin do jednego lub dwojga dzieci powoduje, że zmniejsza się liczba osób bliskich, które mogą opiekować się osobami starszymi. Oznacza to, że konieczne jest zabezpieczenie instytucjonalne, nie tylko finansowe, ale także w zakresie usług i wsparcia psychicznego - podkreśla GUS.

Prof. Brunon Synak i dr Piotr Czekanowski mówili o pozycji ludzi starych w warunkach współczesnych zmian kulturowych i ustrojowych.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Wojciech Pędlich omówił system opieki zdrowotnej nad osobami starymi w Polsce. Jego zdaniem, reforma służby zdrowia odbywa się z pominięciem zjawisk demograficznych i nie jest przystosowana do potrzeb ludzi starszych. Prof. W. Pędlich uważa, że należy wykształcić lekarzy w dziedzinie odrębności opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, przystosować szpitale do ich potrzeb ze szczególnym zwróceniem uwagi na rehabilitację i stworzyć dla nich specjalne kliniki. Podkreślił, że kasy chorych odżegnują się od profilaktyki, a ludzi starszych nie stać na lekarstwa. Celem opieki powinno być utrzymanie starszej osoby w jak najlepszym stanie zdrowia.

Pełnomocnik rządu do spraw reformy zabezpieczenia społecznego wiceminister Ewa Lewicka wygłosiła referat "O godną i bezpieczną starość. Przyszły system zabezpieczenia społecznego". Jej zdaniem, reforma systemu emerytalnego ma przynieść bezpieczeństwo przyszłym emerytom i stworzyć system, który będzie stabilny.

Sekretarz stanu Maria Smereczyńska, pełnomocnik rządu do spraw rodziny, przedstawiła referat na temat "Rodziny wielopokoleniowe w centrum uwagi czy poza marginesem".

John Willke, amerykański lekarz, specjalista w dziedzinie bioetyki, autor książek o wychowaniu i płciowości człowieka mówił o problemie opieki paliatywnej nad ludźmi starymi. Ostrzegał on uczestników konferencji, aby Polska nie poszła w ślady Holandii i nie zezwoliła na eutanazję. "Jeśli zacznie się ten mechanizm kręcić, doprowadzi do poważnych nadużyć w społeczeństwie" - stwierdził J. Willke.

Podczas konferencji zaprezentowano film dokumentalny dotyczący relacji międzypokoleniowych. Z okazji konferencji w holu głównym Sejmu zorganizowano wystawę fotograficzną "Oblicza trzeciego wieku".