KONFERENCJA

IDEA RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN

upamiętniająca rocznicę śmierci

prof. ZOFII KURATOWSKIEJ

Senatora RP, Wicemarszałka Senatu RP, Ambasadora RP

6 czerwca 2000 r., pod patronatem wicemarszałka Donalda Tuska oraz wicemarszałka Sejmu Jana Króla, odbyła się konferencja "Idea równego statusu kobiet i mężczyzn", upamiętniająca rocznicę śmierci prof. Zofii Kuratowskiej - senatora RP, wicemarszałka Senatu, ambasadora RP w Republice Płd Afryki. Konferencję zorganizował Klub Parlamentarny Unii Wolności wspólnie z Grupą Kobiet Też.

Obrady otworzyła poseł Olga Krzyżanowska. Ze wspomnieniem o Z. Kuratowskiej wystąpiła Barbara Lis-Udrzycka.

Podczas konferencji prof. Małgorzata Fuszara omówiła koncepcję i dzieje ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn.

W odbytym panelu "Co zmieniłoby uchwalenie ustawy o równym statusie kobiet i męźczyzn" prof. Zdzisława Janowska naświetliła ten temat w kontekście sytuacji kobiet na rynku pracy, prof. Eleonora Zielińska w odniesieniu do ich sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, a prof. Renata Siemińska-Żochowska w kontekście życia publicznego. Panel prowadziła Grażyna Kopińska.

Podsumowania konferencji dokonała poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.