KONFERENCJA

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI.

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP senatora Kazimierza Kleiny oraz prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Wacława Iszkowskiego 27 lipca 2000 r. w Senacie odbyła się konferencja "Społeczeństwo informacyjne a rozwój gospodarczy Polski".

Program konferencji przewidywał następujące wystąpienia:

Podczas konferencji podkreślano konieczność przyjęcia zasad regulujących korzystanie z Internetu. Zdaniem pomysłodawcy spotkania, przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora K. Kleiny, bardzo ważne dla rozwoju całej "gospodarki elektronicznej" jest obecnie przygotowanie norm prawnych regulujących zasady jej działania. Regulacji prawnej wymaga m.in. wprowadzenie podpisu internetowego i płacenie podatków przez firmy internetowe.

Problemy prawne rodzi sprawa podpisu elektronicznego, czyli dopuszczenie jego ekwiwalentności w stosunku do właściwego podpisu w zakresie czynności cywilnoprawnych. Obecnie zgodnie z prawem można za pomocą Internetu wypełnić np. formularze wniosku o pozwolenie na budowę, ale podpisać trzeba go ręcznie i osobiście lub pocztą przekazać do odpowiedniego urzędu.

W opinii uczestniczącego w konferencji prezesa TP Internet S. Kulągowskiego, powinny zostać uregulowane również kwestie prawnego usankcjonowania dokumentu elektronicznego i zasad dokumentowania umów sprzedaży oraz wystawiania faktur VAT dokonywanych drogą elektroniczną. Sprawami tymi zajmuje się obecnie zespół rządowy kierowany przez wiceministra gospodarki Wojciecha Katnera.

Zdaniem senatora K. Kleiny, jest szansa, że regulacje te zostaną wprowadzone już w przyszłym roku.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że Internet jest coraz częściej wykorzystywany przez administrację samorządową i jest on szansą dla lokalnych inicjatyw i poprawy efektywności samorządów. Podczas konferencji zgromadzeni w Senacie połączyli się drogą internetową z przedstawicielami samorządu i władz gminy Kościerzyna, którzy zorganizowali równoległe seminarium.

Zdaniem senatora K. Kleiny, wykorzystywanie Internetu np. przez gminy nie jest na razie zbyt powszechne. Internetem posługuje się obecnie około 100 na 2,5 tys. gmin w Polsce.