"Warunki tworzenia w Polsce funduszy inwestujących w nieruchomości"

27 października 2000 r. w Senacie RP odbyło się seminarium na temat: "Warunki tworzenia w Polsce funduszy inwestujących w nieruchomości", zorganizowane przez Komisję Gospodarki Narodowej we współpracy z Gdańską Akademia Bankową.

W seminarium wzięli m.in. udział: przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Kazimierz Kleina, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej prof. Leszek Pawłowicz, prezes Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA dr Wojciech Dziewulski, przedstawiciele Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, SGH i Ministerstwa Skarbu Państwa.

Podczas seminarium prezes GrundBesitz Gmbh Walter Klug przedstawił referat na temat funduszy inwestujących w nieruchomości na rynku niemieckim. O możliwościach funkcjonowania funduszy nieruchomościowych w Polsce mówili mecenas Leszek Bagiński i prof. Marek Bryx.

W. Klug, prezes Deutsche GrundBesitz, spółki lokacyjnej, która zarządza w Niemczech lokatami dwóch funduszy nieruchomościowych, przedstawił zasady funkcjonowania otwartych funduszy nieruchomościowych w tym kraju.

Prezes Deutsche Grundbesitz przekonywał, że lokowanie środków w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy nieruchomości jest bardzo bezpieczne, m.in. ze względu na to, że jest to lokata obciążona niskim ryzykiem, w przeciwieństwie do funduszy inwestujących w akcje. Jego zdaniem, idea otwartych funduszy nieruchomości jest inna niż

funduszy typu venture capital, mogących inwestować w nieruchomości. "Venture capital, jako kapitał dużego ryzyka, i nieruchomość, jako inwestycja bardzo bezpieczna, nie pasują do siebie" - powiedział W. Klug. Jak stwierdził, otwarte fundusze umożliwiają inwestowanie w nieruchomości drobnym inwestorom. Ci ludzie potrzebują bezpiecznej lokaty.

W. Klug poinformował, że otwarte fundusze nieruchomości znajdują się na trzecim miejscu wśród niemieckich funduszy publicznych pod względem wielkości zarządzanych przez nie aktywów.

W Niemczech działa 16 otwartych funduszy nieruchomości i 11 spółek zarządzających lokatami tych funduszy. Spółki te m.in. kupują i sprzedają nieruchomości.

Podczas seminarium senator K. Kleina poinformował, że Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i senacka Komisja Gospodarki Narodowej w ciągu czterech miesięcy przygotują projekt ustawy o funduszach nieruchomości.