Mechanizmy polskiego nadzoru korporacyjnego

5 kwietnia 2001 r. w gmachu Sejmu odbyło się, zorganizowane przez Komisję Gospodarki Narodowej, spotkanie Polskiego Forum Corporate Governance.. Współorganizatorem posiedzenia był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Organizatorzy za cel postawili sobie zapoznanie parlamentarzystów ze stanem mechanizmów polskiego nadzoru korporacyjnego, a także przedyskutowanie związanych z tym problemów.

Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Kazimierz Kleina.

"Corporate governance dla Polski. Zarys diagnozy i wyzwań rozwojowych" - to temat wystąpienia prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Jana Szomburga.

Wystąpienie Emila Wąsacza, prezesa Stalexportu SA, ministra skarbu państwa w latach 1997-2000, poświęcone było polskiemu corporate governance, spojrzeniu polityka, związkowca i menedżera.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa na temat "Co jest głównym problemem polskiego nadzoru korporacyjnego?".