Corporate governance dla rozwoju Polski

Z inicjatywy senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową 30 maja 2001 r. w gmachu Senatu odbyło się spotkanie na temat: Corporate Governaance dla rozwoju Polski. Główne problemy nadzoru korporacyjnego w Europie Zachodniej. Wnioski dla Polski.

Podczas spotkania o głównych problemach corporate governance w Europie Zachodniej i płynących stąd wnioskach dla Polski mówił dr Marco Becht, główny koordynator European Corporate Governance Network, współautor raportu The Control of Corporate Europe. Jego wystąpienie dotyczyło także europejskich doświadczeń funkcjonowania kodeksów dobrej praktyki corporate governance.