KONFERENCJA "RYNKI HURTOWE, GRUPY PRODUCENCKIE - IDEA I PRAKTYKA"

23 marca br., z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, odbyła się konferencja na temat: "Rynki hurtowe, grupy producenckie - idee i praktyka".

Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Józef Frączek.

Ideę funkcjonowania rynków hurtowych i zorganizowania grup producentów przedstawił dyrektor Departamentu Rynku i Giełd w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Piotr Zaprzałek.

W opinii dyrektora P. Zaprzałka, jednym z kluczowych obszarów działania państwa w sferze rolnictwa powinno być wspieranie organizacji i reformowanie rynku rolnego, jak też budowa infrastruktury dla jego funkcjonowania. Natomiast podstawowym elementem organizacji rynku rolnego powinno być powstanie zorganizowanego rynku producentów, który stanowiłby podstawę dla funkcjonowania rynków hurtowych i giełd towarowych.

Kolejnym problemem jest tworzenie się w Polsce grup producentów rolnych. W państwach o dobrze zorganizowanym rynku produktów rolno-spożywczych grupy producenckie są podstawowym elementem jego struktury i spełniają również ważną funkcję w procesie restrukturyzacji rolnictwa. Dzięki ich istnieniu łatwiejsze jest planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu pod względem asortymentu, ilości i jakości towarów. Łatwiejsze jest też stymulowanie koncentracji podaży, co jest odpowiedzią na mającą miejsce na rynku koncentrację popytu. Dzięki temu powstają także niezbędne powiązania rynkowe między producentami, przetwórcami i handlowcami, co sprzyja planowaniu podaży i stabilizacji cen.

Obecnie w Polsce istnieje ponad 250 grup producenckich, jednak ich działalność jest w większości wypadków słaba, z kilku powodów. Według przedstawicieli resortu rolnictwa, najważniejsze z nich to: brak środków finansowych na rozpoczęcie skutecznej działalności gospodarczej (trudności z uzyskaniem kredytów preferencyjnych na inwestycje), trudności z zawieraniem kontraktów między odbiorcami a grupami producenckimi oraz pewna niechęć samych rolników do wspólnego działania.

Podczas konferencji o praktyce tworzenia rynków hurtowych na przykładzie Małopolskiej Giełdy Rolno-Towarowej SA w Rzeszowie mówił dr Zdzisław Kryński z Akademii Rolniczej w Krakowie. Natomiast prawne aspekty tego zagadnienia przedstawił Paweł Janda.

Tematem wystąpienia prezesa Łowickiego Rynku Pierwotnego Roberta Roszewskiego był rynek pierwotny w Łowiczu. Wyraził on głęboką nadzieję, że rząd i parlament podejmą wszystkie możliwe działania stymulujące powstawanie i rozwój grup producenckich w Polsce. W przeciwnym razie, zdaniem R. Roszewskiego, integracja z rynkiem unijnym, zamiast wielkiej szansy może dla polskiego rolnictwa okazać się ciosem, po którym ciężko się będzie podnieść.

Jak poinformowano podczas konferencji, projekt pierwszego etapu rządowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych został zaakceptowany przez Radę Ministrów 2 marca br. Rynki hurtowe mają spowodować zwiększenie sprzedaży artykułów rolno-spożywczych i zmniejszyć liczbę pośredników, co wpłynie na wzrost dochodów producentów.

Rynki hurtowe będą budowane przez powołane w tym celu spółki akcyjne, w których będą miały udziały agencje rządowe. Po uruchomieniu rynków hurtowych akcje należące do tych agencji będą odpłatnie przekazywane producentom rolnym i ich grupom.

Przykład już funkcjonujących rynków hurtowych pokazuje jednak, że nie zawsze spełniane są cele, dla których rynki powstają. Na przykład na Małopolskiej Giełdzie Rolno-Towarowej SA w Rzeszowie, w której większościowy pakiet akcji ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od roku spadają obroty, liczba wynajmowanych miejsc oraz klientów. Zdaniem Z. Kryńskiego, przyczyną tego jest fakt, że działalność tej giełdy polega obecnie głównie na administrowaniu, a nie na organizowaniu rynku dla rolników. Dlatego dla grup producenckich najlepsze byłoby nawiązanie współpracy z dużymi marketami. Na takiej współpracy opiera się np. głównie strategia firmy Carrefour, którą przedstawił podczas konferencji jej dyrektor, Jean-Pierre Piat. Jego wystąpienie podczas Konferencji poświęcone było wielkopowierzchniowym obiektom handlowym jako nowym perspektywom zbytu produktów. Łańcuch "producent - transport - sprzedaż", w jakim działa Carrefour, pozwala na zmniejszenie liczby pośredników, dzięki czemu ceny płacone dostawcom i ceny, które płaci klient, są zadowalające dla obu stron. Z producentami zawierane są kontrakty, które dają gwarancje i dostawcy, i odbiorcy.