Konferencja

POKOLENIE MŁODYCH POLAKÓW
U PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA

28 czerwca br. w Senacie odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Tematem konferencji było pokolenie młodych Polaków u progu trzeciego tysiąclecia. Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca komisji senator Elżbieta Płonka.

Podczas konferencji prof. Józefina Hrynkiewicz wygłosiła referat dotyczący kwestii edukacyjnych, Ewa Giermanowska mówiła o sytuacji młodzieży na rynku pracy. Referat "Młodzi wobec sfery publicznej i rynku wygłosiła dr Mirosława Grabowska.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z informacjami na temat badań nad sytuacją młodzieży w Polsce, jakie pod kierunkiem prof. J. Hrynkiewicz przeprowadzono na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwenci tej uczelni mówili o relacji pracy zawodowej młodych kobiet do ich obowiązków rodzinnych, warunkach startu życiowego młodzieży w aspekcie sytuacji mieszkaniowej w Polsce, uczniach i absolwentach zasadniczych szkół zawodowych i ich sytuacji w systemie edukacji i na rynku pracy, sytuacji młodzieży polskiej migrującej do Grecji oraz o szansach młodych Polaków na zatrudnienie w zjednoczonej Europie, a także lękach i niepokojach młodzieży u progu małżeństwa i założenia rodziny.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli rządu oraz prelegentów będąca próbą odpowiedzi na pytanie czy cztery reformy społeczne zmienią sytuację młodzieży. W dyskusji mówiono o skutkach społecznych przeprowadzanych reform, problemach młodzieży w świetle integracji Polski z Unią Europejskiej, roli parlamentu i rządu.

Konferencję podsumował i zamknął senator Dariusz Kłeczek.