Wizyta prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta - Jarosława Nowinki

23 października 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta - Jarosława Nowinkę oraz jego zastępcę - Zygmunta Potockiego. Przedstawicielom kanadyjskiej Polonii towarzyszył były konsul generalny RP w Vancouver Krzysztof Smyk.

Goście poinformowali marszałka o planowanej w sierpniu 2003 roku sześciodniowej Międzynarodowej Konferencji Młodzieży Nowych Demokracji. Inicjatorzy konferencji - Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta - chcą, by w spotkaniu wzięła udział młodzież z całego świata, w tym także z Polski oraz środowisk polonijnych państw Europy Środkowowschodniej.

Goście zwrócili się też do marszałka Senatu z prośbą o uczestnictwo w honorowym komitecie tej konferencji.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że Senat V kadencji, zgodnie z konstytucją, a także tradycją, będzie kontynuował opiekę nad Polonią i wspierał takie inicjatywy, jak wysunięta przez Polonię z Okręgu Alberta.

Marszałek przypomniał też, że przez ostatnie dwie kadencje Sejmu przewodniczył Polsko-Kanadyjskiej Grupie Parlamentarnej.