Wizyta wiceprzewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Chorwacji

5 grudnia 2001 r.. wizytę w Senacie RP złożył wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Chorwacji, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zdravko Tomac. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu uczestniczył senator Jerzy Pieniążek - przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej w poprzedniej kadencji i inicjator stworzenia takiej grupy w obecnym parlamencie.

Wicemarszałek przedstawił sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce po wrześniowych wyborach parlamentarnych. Podkreślił, że Senat, w którym koalicja rządząca ma zdecydowaną większość, stanowi istotne wsparcie dla rządu. Wicemarszałek poinformował też o pracach parlamentu nad przyszłorocznym budżetem i wyraził przekonanie, że przyjęcie propozycji rządu pozwoli na poprawę sytuacji gospodarczej kraju w latach 2003-2004.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski pytał o motywy likwidacji Senatu w parlamencie Chorwacji. Zdravko Tomac wyjaśnił, że kompetencje polskiego i chorwackiego Senatem różniły się zasadniczo - Senat chorwacki miał je niewielkie. Aby uniknąć wprowadzania zmian do konstytucji, które byłyby konieczne dla nadania większych uprawnień drugiej izbie parlamentu, a także szukając oszczędności w wydatkach, zdecydowano się na likwidacje Senatu. Ale, jak stwierdził Zdravko Tomac, być może po ustanowieniu nowego podziału administracyjnego kraju Chorwacja powróci do dwuizbowego parlamentu.

Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Chorwacji przedstawił sytuację gospodarczą i społeczną swojego kraju. Poinformował o planowanych reformach gospodarczych i społecznych oraz o strategicznych celach Chorwacji w polityce zagranicznej - przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. Zdravko Tomac podkreślił też potrzebę rozwijania współpracy z krajami Europy Środkowej, a zwłaszcza z Polską, która w ocenie Chorwacji jest liderem w tej części Europy.

Obaj rozmówcy podkreślili dobre kontakty naszych państw i powiększającą się wymianę handlową Wyrazili również przekonanie, że tę dobrą współpracę należy rozwijać. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski zadeklarował otwartość polskiego Senatu na współpracę parlamentarną.