Wizyta przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej

17 stycznia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Jozef Migas wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Franciszek Bachleda-Księdzularz.

Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Jozef Migas

Marszałek podkreślił, że w kluczowych sprawach międzynarodowych Polskę i Słowację łączy zbieżność interesów - oba kraje dążą do integracji ze strukturami europejskimi. Marszałek pogratulował Słowacji zaawansowania w procesie negocjacyjnym z Unią Europejską. Jak stwierdził, Słowacja jest dziś bliżej Brukseli niż Polska, choć później przystąpiła do uzgodnień integracyjnych.

Marszałek zapewnił przewodniczącego słowackiego parlamentu o poparciu Polski dla starań Słowacji o członkostwo w NATO. Polska - jak stwierdził marszałek - opowiada się za poszerzeniem NATO również o kraje nadbałtyckie, a także Rumunię, Bułgarię.

W czasie spotkania poruszono kwestię międzynarodowej współpracy wojskowej z udziałem Polski, Czech i Słowacji, a także uczestnictwo naszych państw w Konwencie przygotowującym Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się w 2004 roku. Zgromadzenie to rozpocznie działalność 1 marca 2002 roku, a w jego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich i kandydujących do UE.

Przewodniczący Jozef Migas i marszałek Longin Pstusiak

W rozmowie wiele uwagi poświęcono sprawom współpracy przygranicznej. Przewodniczący Jozef Migas poinformował o funkcjonujących w Słowacji nowych strukturach samorządowych. Jego zdaniem, współdziałanie samorządów obu krajów powinno być siłą napędową współpracy przygranicznej i transgranicznej.

Marszałek Longin Pastusiak wskazał na potrzebę otwarcia przejść turystycznych na granicy między naszymi państwami. Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz zaapelował, by w trosce o ochronę środowiska rozwiązać problem komunikacji między Polską i Słowacją. Jego zdaniem, nieodzowna będzie w tej sprawie współpraca grup parlamentarnych obu państw.

Potrzebę współpracy parlamentu Słowacji i polskiego Senatu podkreślił także przewodniczący Jozef Migas.