Prezydent Autonomicznego Rządu Katalonii z wizytą u wicemarszałka Senatu

18 lutego 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent autonomicznego rządu Katalonii Jordi Pujol wraz z delegacją. Gości przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zbyszko Piwoński.

Wicemarszałek J. Danielak i prezydent J. Pujol

Prezydent Katalonii podkreślił, że do Polski sprowadzają go cztery sprawy: chce tu, na miejscu, dowiedzieć się, jak Polacy zapatrują się na sprawę integracji z Unią Europejską, zwłaszcza teraz, gdy UE przewodniczy Hiszpania, poza tym zamierza zdynamizować inwestycje katalońskie w naszym kraju - przekonać katalońskich biznesmenów, którzy wraz z nim przyjechali, że w Polsce warto inwestować. Kolejne powody wizyty prezydenta Katalonii w naszym kraju to chęć poznania polskiej opinii na temat procesów ewolucyjnych zachodzących w polityce i gospodarce naszych wschodnich sąsiadów, a także podzielenie się z Polakami informacjami na temat autonomii regionów.

Prezydent Jordi Pujol

Wicemarszałek Jolanta Danielak podkreśliła, że integracja z UE jest dla Polski kwestią najważniejszą. Ku temu zmierzają działania rządu, parlamentu, struktur współpracujących z Unią. Od Hiszpanii Polska oczekuje wymiany doświadczeń, ponieważ wiele problemów, z którymi dziś zmagają się polscy negocjatorzy z UE, miała w swym procesie negocjacyjnym także Hiszpania. Wicemarszałek wyraziła nadzieję, że Polska zostanie przyjęta do UE na takich samych zasadach, jak kiedyś Hiszpania. Jolanta Danielak podziękowała za deklarowaną przez Hiszpanię gotowość wspierania procesu poszerzenia Unii.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono katalońskim inwestycjom w Polsce. Wicemarszałek wskazała dziedziny, w których szczególnie oczekiwalibyśmy hiszpańskich inwestorów. Prezydent Jordi Pujol zapewnił, że katalończycy "wejdą" do Polski ze średnimi inwestycjami, ponieważ ich dewizą jest otwartość na świat, a Polska to jego ważna część.