Przewodniczący Bundesratu RFN z wizytą u marszałka Senatu

27 lutego 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Bundesratu RFN Klaus Wowereit wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Przewodniczący Bundesratu RFN Klaus Wowereit i marszałek Senatu RP Longin Pastusiak

W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska oraz przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych senator Jerzy Markowski.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że w długiej historii naszego sąsiedztwa stosunki polsko-niemieckie dawno nie były tak dobre, jak obecnie. Niemcy są dla Polski partnerem numer jeden w zakresie obrotów handlowych. I choć pod względem wielkości inwestycji zagranicznych w naszym kraju RFN wyprzedziła ostatnio Francja, to pod względem ilości inwestycji liderem nadal są Niemcy. Marszałek również wysoko ocenił współpracę polityczną, parlamentarną i regionalną obu państw.

Przewodniczący Bundesratu RFN Klaus Wowereit

Klaus Wowereit przypomniał, że już w wystąpieniu inaugurującym obecną kadencję Bundesratu w listopadzie 2001 roku zapowiedział, iż swoją pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do Polski. Przewodniczący w ten sposób chciał zaakcentować znaczenie rozwoju stosunków niemiecko-polskich, a także otwartość Niemiec na poszerzenie Unii Europejskiej o Polskę i inne kraje Europy Środkowowschodniej. Klaus Wowereit, który jednocześnie pełni funkcję burmistrza Berlina, podkreślił też coraz lepiej rozwijającą się współpracę przygraniczną między polskimi województwami i niemieckimi landami. Przypomniał, że Warszawa i Berlin to miasta partnerskie i poinformował, że już w maju przyjedzie ponownie do Warszawy na "Dni Berlina".

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za stanowisko Niemiec popierające Polskę w staraniach o akcesję do Unii Europejskiej, a rozwijającą się współpracę regionalną nazwał dobrym testem przyszłej współpracy, już w ramach UE. Marszałek przypomniał, że 14 pośród 16 polskich województw, zawarło porozumienia o współpracy z niemieckimi landami oraz miastami.

Na koniec spotkania marszałek Longin Pastusiak poinformował Klausa Wowereita o patronacie Senatu nad Polonią i zwrócił uwagę na istniejącą asymetrię w traktowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i Polaków w Niemczech. Marszałek poprosił o wsparcie Polonii niemieckiej w kultywowaniu ich tradycji narodowych i nauki ojczystego języka. Przewodniczący Bundesratu obiecał pomoc w tej sprawie, zwrócił jednak uwagę na brak koordynacji między licznymi organizacjami polskimi istniejącymi w Niemczech.