Minister spraw zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii w Senacie

11 marca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii Goran Svilanović wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Rozmiar: 25187 bajtów

W rozmowie marszałek stwierdził, że Polskę i Jugosławię powinny łączyć zarówno dobre stosunki polityczne, jak i wspólne interesy. Politycy, poprzez liczne kontakty, stwarzają atmosferę dobrej współpracy, niestety, obroty handlowe między naszymi państwami nadal są niezadowalające.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił też potrzebę ożywienia współpracy parlamentarnej między polskim Senatem i Wyższą Izbą jugosłowiańskiego parlamentu.

W czasie spotkania poruszono kwestię potrzeby istnienia parlamentów dwuizbowych. Ten problem omawiany jest nie tylko w Polsce, ale także w Jugosławii.

Minister Goran Svilanović

Minister Goran Svilanović wyraził nadzieję, że współpraca gospodarcza Polski i Jugosławii, która w ostatnich latach uległa ograniczeniu, zacznie się rozwijać. Rozmowy, jakie minister przeprowadził w Polsce podczas obecnej wizyty, świadczą o obustronnym zainteresowaniu zwiększeniem wymiany handlowej i rozwijaniu współpracy w takich dziedzinach, jak energetyka i rolnictwo.

Marszałka Longina Pastusiaka interesowała sytuacja wewnętrzna Jugosławii oraz jej uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych. Minister Goran Svilanović przedstawił sytuację w Kosowie, a także stan negocjacji między Serbią i Czarnogórą. Omówił też starania Jugosławii o członkostwo w Radzie Europy oraz przynależność do ONZ i inicjatywy Środkowoeuropejskiej.