Wizyta prezydenta Republiki Estońskiej

18 marca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Estońskiej Arnold Rüütel. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmiar: 18825 bajtów

W czasie spotkania wicemarszałek podkreślił, że nasze kraje łączy dobra współpraca na forum międzynarodowym. Polska i Estonia opowiedziały się za zwalczaniem terroryzmu - prezydent Estonii uczestniczył w warszawskiej konferencji poświęconej tej sprawie. Oba kraje dążą do integracji z Unią Europejską i liczą na przyjęcie w 2004 roku. Dobra jest także współpraca dwustronna, między innymi, parlamentarna.

Rozmiar: 22032 bajtów

Wymiana handlowa między naszymi państwami utrzymuje stałą tendencję wzrostową, ale - jak stwierdził wicemarszałek Ryszard Jarzembowski - w tej dziedzinie można jeszcze dużo poprawić. Wicemarszałek jako przykład podał możliwości rozwijania współpracy regionalnej - dotychczas tego rodzaju porozumienie zawarły jedynie woj. kujawsko-pomorskie i rejon Jogeva.

Prezydent Estonii przedstawił sytuację ekonomiczną swojego kraju, poinformował o towarzyszącej mu podczas obecnej wizyty w Polsce grupie biznesmenów, która gotowa jest nawiązać kontakty gospodarcze. Zdaniem prezydenta, rozwijająca się współpraca państw rejonu Morza Bałtyckiego będzie sprzyjać wymianie gospodarczej także między Polską i Estonią.

Rozmówcy wymienili też opinie na temat społecznej akceptacji dążeń do integracji z UE w Polsce i Estonii.