Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Uzbekistanu w Senacie

14 maja 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Uzbekistanu Abdulaziz Kamiłow. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

Wiemarszałek K. Kutz i minister A. Kamiłow

Wicemarszałek Kazimierz Kutz wyraził ubolewanie, że dotychczasowa współpraca Polski i Uzbekistanu nie jest na miarę możliwości obu państw. Wicemarszałek zapewnił, że nasze kraj chce rozwijać kontakty gospodarcze, kulturalne, naukowe z Uzbekistanem. Zadeklarował też gotowość polskiego Senatu do dzielenia się doświadczeniem w tworzeniu prawa, co może być przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy Uzbekistan przygotowuje się do przekształcenia parlamentu jednoizbowego w dwuizbowy.

Wicemarszałek Kutz podziękował za życzliwość, z jaką traktowana jest mniejszość polska w Uzbekistanie.

Minister Kamiłow podkreślił, że między naszymi państwami istnieją dobre kontakty polityczne, czego potwierdzeniem jest planowana wizyta prezydenta Polski w Uzbekistanie. Minister wyraził nadzieję na rozwój współpracy gospodarczej naszych państw, a także w wielu innych dziedzinach.

Mminister spraw zagranicznych Republiki Uzbekistanu Abdulaziz Kamiłow

Minister z zadowoleniem przyjął informację o powstaniu w polskim parlamencie Parlamentarnej Grupy Polsko-Uzbeckiej. Zapewnił, że przekaże tę wiadomość przewodniczącemu uzbeckiego parlamentu i że również w jego kraju powstaną struktury sprzyjające dwustronnym kontaktom parlamentarnym.

Minister poinformował o przemianach politycznych i gospodarczych dokonywanych w Uzbekistanie. Potwierdził, że po zebraniu doświadczeń innych państw i uwzględnieniu specyfiki własnego kraju, parlament w Uzbekistanie zostanie przekształcony w dwuizbowy, co bardziej sprzyjać będzie demokracji i rozwiązywaniu zadań, które kraj ma przed sobą.

Minister Kamiłow podkreślił, że polityka zagraniczna Uzbekistanu jest ukierunkowana na kraje europejskie i jego państwo liczy na poparcie Polski w staraniach Uzbekistanu o integrację ze strukturami europejskimi.