DELEGACJA SENATU REPUBLIKI FRANCUSKIEJ W SENACIE RP

15 maja 2002 r. w Senacie RP przebywała delegacja francuskich senatorów, członków Europejskiego Zgromadzenia Demokratycznego i Społecznego. Gości przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak.

"Przybyliśmy, aby zobaczyć, na jakim etapie jest Polska na drodze do Unii Europejskiej" - powiedział Jacques Pelletier, przewodniczący delegacji. "Oczywiście, jesteśmy gorącymi zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej" - dodał senator Pelletier.

Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, senator Genowefa Grabowska do najtrudniejszych obszarów negocjacji pomiędzy Polską a "Piętnastką" zaliczyła finanse oraz politykę regionalną i fundusze strukturalne. Zdaniem senator Grabowskiej rzeczywiste zintegrowanie nowych członków wymagać będzie alokacji funduszy strukturalnych na rzecz tych krajów. Francuscy goście zwracali uwagę na skomplikowane procedury, wymagane przy pozyskiwaniu środków finansowych z tych funduszy. Przyznali, że przez wiele lat państwo francuskie z powodu nadmiernej biurokracji w tym względzie nie wykorzystywało sum przyznawanych jemu przez Unię Europejską.

Senator Jerzy Pieniążek, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował, że Polska chce wejść do Unii Europejskiej, która w zakresie rolnictwa realizuje wspólną politykę.

Polskich senatorów interesowała pozycja izby wyższej we francuskim systemie parlamentarnym. J. Pelletier wśród argumentów przemawiających za dwuizbowością parlamentu wymienił jakość stanowionego prawa. Senator Adam Jamróz, przewodniczący senackiej Grupy polsko-francuskiej wyraził przekonanie, że dyskusja nad potrzebą istnienia Senatu w Polsce zakończy się jego wzmocnieniem i rozszerzeniem uprawnień, a tym samym doprowadzi do równowagi instytucjonalnej między obiema izbami parlamentu polskiego.