Wizyta przewodniczącego Izby Niższej Republiki Indii

22 maja 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Niższej (Lok Sabha) Parlamentu Republiki Indii Manohar Joshi wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił pozycję i znaczenie Indii w świecie. Poinformował o ukonstytuowaniu się Grupy Parlamentarnej Polska-Azja Środkowa i Południowa, której celem jest rozwijanie współpracy parlamentarnej, ale nie tylko, z państwami tego regionu. Marszałek zapewnił, że Indie mają przyjaciół w obu izbach polskiego parlamentu. Przypomniał też, że atak terrorystyczny na indyjski parlament w grudniu ubiegłego roku został potępiony przez polski rząd.

Przewodniczący Manohar Joshi i marszałek Longin  Pastusiak

Marszałek wyraził nadzieję, że istniejące obecnie napięcia na subkontynencie indyjskim zostaną pokojowo rozwiązane.

Przewodniczący Manohar Joshi poinformował, że w indyjskim parlamencie powstała grupa, której celem jest zacieśnianie więzi z Polską. Wyraził zadowolenie z odnowienia kontaktów z polskim Senatem.

Przewodniczący Monohar Joshi

Manohar Joshi przedstawił sytuację gospodarczą i polityczną Indii. Wyraził uznanie dla stanowiska Polski wobec terroryzmu na świecie i faktu, że to w naszym kraju, z inicjatywy prezydenta, odbyła się międzynarodowa debata na temat zwalczania terroryzmu. Ataki terrorystyczne w Indiach to najważniejszy problem indyjskiego rządu - stwierdził Manohar Joshi.

Przewodniczący podkreślił, że wizyta delegacji Lok Sabha w Polsce ma na celu także ożywienie współpracy gospodarczej i kulturalnej między naszymi państwami.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że potencjały gospodarcze Indii i Polski pozwalają na znaczne zwiększenie wymiany handlowej.

Istniejące możliwości rozwoju współpracy naszych państw wskazała również wicemarszałek Jolanta Danielak.