Prezydent Republiki Kazachstanu z wizytą w Senacie

24 maja 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Nursułtan Abiszewicz Nazarbajew - prezydent Republiki Kazachstanu. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek Longin Pastusiak i prezydent Nursułtan Nazarbajew

W czasie spotkania marszałek L. Pastusiak podkreślił konstruktywny wkład Kazachstanu w stabilizację w regionie.

Odpowiadając na pytania gościa, marszałek przedstawił ordynację wyborczą do polskiego parlamentu oraz uprawnienia ustawodawcze Senatu. Przestawił układ polityczny izby i wkład w stanowienie prawa.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował też o roli Senatu jako konstytucyjnego patrona Polonii. Marszałek podziękował za życzliwość i opiekę prezydenta i rządu Kazachstanu, jakiej doświadcza prawie pięćdziesięciotysięczna rzesza naszych rodaków w tym kraju.

Prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew

Rozmówcy z zadowoleniem przyjęli fakt, że od dziś w Kazachstanie odbierany jest program TVP Polonia w systemie naziemnym. Ponadto uzgodnili, że liczba nauczycieli języka polskiego w Kazachstanie zostanie zwiększona.