Emir Kataru szejk Hamad bin Khalifa Al-Thani z wizytą w Senacie

11 czerwca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył emir Kataru, szejk Hamad bin Khalifa Al-Thani wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek L. Pastusiak i szejk Hamad bin Khalifa Al-Thani

Marszałek wyraził uznanie dla racjonalnej polityki zagranicznej Kataru, przyczyniającej się do stabilizacji w regionie. Wysoko też ocenił politykę społeczną Kataru.

Szejk Hamad bin Khalifa Al-Thani

Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani wyraził uznanie dla polskich przemian demokratycznych. Poinformował o planowanych wyborach parlamentarnych w jego kraju.

Marszałek przypomniał wizytę delegacji polskiego Senatu w Katarze w 1999 roku i poprosił o przekazanie zaproszenia do Polski przewodniczącemu Zgromadzenia Doradczego. Marszałek Longin Pastusiak poinformował że w polskim parlamencie istnieje grupa parlamentarna promująca współpracę z krajami Zatoki Perskiej.

Marszałek wyraził nadzieję, że wizyta emira Khalifa Al-Thani w Polsce przyczyni się do ożywienia współpracy gospodarczej między naszymi państwami. Rozmówcy byli zgodni, że obecna wymiana handlowa jest nieadekwatna do potencjałów gospodarczych obu krajów.