Premier Republiki Finlandii z wizytą w Senacie

28 czerwca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Paavo Lipponen, premier Republiki Finlandii. Gościa przyjął wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz.

Rozmiar: 17640 bajtów

Rozmówcy podkreślili, że oba kraje: Finlandia i Polska znajdują się w podobnej sytuacji geopolitycznej; są położone pomiędzy dwoma silnymi państwami. Mają też podobne doświadczenia historyczne. Marszałek Kutz wyraził pogląd, że po rozszerzeniu Unii Europejskiej państwa sąsiadujące z Rosją powinny podjąć misję wprowadzenia jej do rodziny krajów o "demokracji europejskiej". K. Kutz wymienił również problemy ochrony środowiska w Morzu Bałtyckim jako zagadnienie, które Finlandia i Polska powinny rozwiązywać wspólnie.

Rozmiar: 15282 bajtów

Premier Lipponen podzielił się doświadczeniami fińskimi z członkostwa w Unii Europejskiej. Integracja z zachodnim systemem gospodarczym dała Finlandii nowy impuls do wzrostu ekonomicznego. Jednak warunkiem wykorzystania sprzyjających okoliczności i rozwoju kraju były inwestycje w dziedzinie edukacji i nauce.

K. Kutz z ubolewaniem stwierdził, że w Polsce oświata boryka się z trudnościami, głównie ze względu na niskie nakłady finansowe. Wyraził nadzieję, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusi większe nakłady na tę dziedzinę. Marszałek wyraził przekonanie, że Finlandia poprze starania Polski o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej.