Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej

3 lipca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Laszlo Kovacs, minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej. Gościa przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak.

Rozmiar: 18604 bajtów

Minister Kovacs przedstawił sytuację na Węgrzech po wyborach, koncentrując się zwłaszcza na działaniach podjętych przez nowy lewicowy rząd. Marszałek L. Pastusiak poinformował węgierskiego gościa o efektach pracy polskiego Senatu. Stwierdził m.in. iż SLD stoi na gruncie parlamentu jednoizbowego. "Obecnie trwa w Polsce dyskusja na temat przyszłości Senatu" - powiedział marszałek. Jego zdaniem działalność Senatu przyczynia się do polepszenia uchwalanego prawa. W obecnej kadencji Senat wniósł do ustaw ponad 500 poprawek, z czego 80 proc. zostało przyjętych przez Sejm. Minister Kovacs powiedział, że politycy węgierscy rozważają potrzebę powołania drugiej izby parlamentu, ale nie jest to - jak przyznał - priorytet obecnego rządu.

Rozmiar: 17450 bajtów