Sekretarz generalny Rady Europy w Senacie

5 lipca 2002 r. wizytę w Senacie złożył sekretarz generalny Rady Europy Walter Schwimmer. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmiar: 16174 bajtów

Podczas rozmowy wicemarszałek wysoko ocenił działalność Rady Europy, która stymulowała przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. R. Jarzembowski wyraził przekonanie, że wizyta delegacji Rady Europy w Polsce sprawi, iż proces ten zostanie przyśpieszony i nabierze nowych treści.

Sekretarz Generalny Rady Europy W. Schwimmer powiedział, że Polska może być dumna z osiągnięć ostatniego dziesięciolecia. Z kraju przyjmującego pomoc przekształciła się w państwo oferujące pomoc innym narodom.

Zapytany o rolę rady w rozszerzonej o nowe kraju Europie wicemarszałek R. Jarzembowski stwierdził, że proces integrowania się Europy jest nieodwracalny, a Rada Europy powinna być w przyszłości miejscem uzgadniania jednolitego stanowiska, które uwzględniałoby wspólne wartości.

Rozmiar: 18632 bajtów

Mówiąc o rozszerzeniu Unii Europejskiej W. Schwimmer, powiedział, że rozszerzenie UE nie jest jałmużną dla nowych członków, lecz leży w interesie zarówno "starych" jej członków, jak i krajów aspirujących do tej wspólnoty narodów.