Wizyta przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

28 sierpnia 2002 r. na zaproszenie marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka przybył do Polski z dwudniową wizytą przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergiej Mironow wraz z delegacją.

Rosyjscy goście złożyli wizytę w Senacie RP. Delegację przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz oraz przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska.

Rozmiar: 13662 bajtów

W czasie rozmowy Siergiej Mironow zadeklarował chęć rozwijania kontaktów między polskim Senatem i Radą Federacji, zaproponował zawarcie umowy o współpracy. Jego zdaniem, znacznemu ożywieniu powinny ulec kontakty między regionami obu krajów sprzyjające rozwojowi współpracy gospodarczej. Senat i Rada Federacji mogłyby tę współpracę regionalną inspirować. Jak stwierdził przewodniczący, Rada Federacji zainteresowana jest także wymianą doświadczeń w funkcjonowaniu samorządów lokalnych.

Rozmiar: 15755 bajtów

Siergiej Mironow zapewnił, że Rosja szanuje wybór polityczny jakiego dokonała Polska - zarówno wstępując do NATO jak i dążąc do integracji z Unią Europejską W polityce zagranicznej Rosji, także kluczowe miejsce zajmuje współpraca z państwami zachodnimi, a celem jest zdynamizowanie kontaktów z krajami Unii Europejskiej. Siergiej Mironow wyraził jednak zaniepokojenie sytuacją Obwodu Kaliningradzkiego po rozszerzeniu Unii. Jego zdaniem, może nastąpić sztuczna izolacja tej integralnej części Rosji. Jak stwierdził przewodniczący Rady Federacji, wprowadzenie wiz przy przemieszczaniu się z jednej części kraju do drugiej może być odbierane przez obywateli Rosji jako zastąpienie "żelaznej kurtyny" - "kurtyną wizową", a nawet jako ograniczenie suwerenności narodowej.

Marszałek Longin Pastusiak odniósł się do wszystkich kwestii poruszonych przez Siergieja Mironowa. Podkreślił, że Polskę i Rosję łączą historia, tradycja i rozwijająca się współpraca polityczna i gospodarcza. Zapewnił o otwartości polskiego Senatu na zacieśnianie kontaktów z Radą Federacji, także tych roboczych, na szczeblu komisji. Marszałek z aprobatą odniósł się do propozycji dzielenia się doświadczeniami samorządów i zdynamizowania współpracy regionów. Jako senator z Gdańska podał wiele przykładów dobrej współpracy województwa pomorskiego z Obwodem Kaliningradzkim.

Marszałek Longin Pastusiak nie podzielił obaw dotyczących izolacji Kaliningradu po poszerzeniu UE. Zapewnił, że zarówno Polska, jak i Unia są w tej sprawie elastyczne. Jeśli zostaną wprowadzone wizy to: łatwo dostępne, tanie, wielokrotne i długoterminowe. Poza tym rozważone zostaną również inne możliwości. Jak stwierdził marszałek Longin Pastusiak, Polska po integracji z UE chce korzystać z wszystkich przywilejów i praw unijnych, ale w zamian musi przestrzegać zobowiązań. Jednym z nich jest uszczelnienie granic - przed nielegalnym handlem, przed przestępczością. Nie jest natomiast zamiarem Polski osłabienie więzi i współpracy z państwami, które do UE nie wejdą.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił się do przewodniczącego Rady Federacji o pomoc w odzyskaniu znajdującej się w Muzeum Puszkina obrazu madonny z dzieciątkiem z Głogowa oraz o poparcie idei zorganizowania wystawy gdańskich dzieł sztuki, które od czasu wojny znajdują się w Muzeum Puszkina i o wspólne patronowanie temu przedsięwzięciu.

Siergiej Mironow zaprosił marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka do złożenia oficjalnej wizyty w Rosji.