Wizyta przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej

30 sierpnia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, specjalnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. Obwodu Kaliningradzkiego Dimitrija O. Rogozina.

Rozmiar: 25841 bajtów

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak zadeklarował otwartość i gotowość Polski do zacieśniania stosunków z Rosją. Marszałek przypomniał, że wczoraj zakończył wizytę w Polsce - gość Senatu - Siergiej Mironow, z którym przeprowadzono wiele owocnych rozmów.

Dimitrij Rogozin nawiązał do listu prezydenta Władimira Putina adresowanego do przywódców krajów Unii i deklaracji Rosji o wyborze europejskiej drogi rozwoju. Jak stwierdził Rogozin, Polska jest pomostem między Rosją i NATO, a polskie doświadczenia w negocjacjach z UE, mogą okazać się pomocne także Rosjanom. Rosja jest zainteresowana ożywieniem współpracy z Polską.

W czasie spotkania szczegółowo omówiono sprawę wymiany transgranicznej między Obwodem Kaliningradzkim i naszym krajem. Rogozin podkreślił, że rozmowy jakie przeprowadził podczas obecnej wizyty w Polsce, pozwoliły na znalezienie konkretnych rozwiązań, które nie naruszają polskich zobowiązań wobec UE, a jednocześnie umożliwiają utrzymanie i rozwijanie polsko-rosyjskich kontaktów trasgranicznych. 31 sierpnia te kreatywne rozwiązania zostaną przedstawione prezydentowi Putinowi.

Rozmiar: 32213 bajtów

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że wejście Polski do UE nie osłabi naszej współpracy z Rosją. Polska jest partnerem numer 1 Obwodu Kaliningradzkiego w obrotach handlowych i tak ma pozostać.

Dążeniem Polski jest jak najszybsze wejście do unijnego systemu Schengen. Wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych warunków. Polska - realizując przyjęte zobowiązania - zamierza wprowadzić wizy dla obywateli Rosji, ale mają być one łatwo dostępne, tanie, długoterminowe i wielokrotne.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że stanowisko Polski, a także UE, jest w sprawie Kaliningradu elastyczne. 15 października, na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego odbędzie się w Brukseli spotkanie przewodniczących Izb parlamentów Polski, Litwy, Rosji oraz UE, gdzie także będzie omawiana sprawa Kaliningradu.

Rozmówcy podzielili pogląd, że po zmianach politycznych jakie dokonały się w ostatnich latach w świecie, nadszedł czas na stworzenie nowej wizji Europy. Zadaniem parlamentów będzie wówczas dostosowanie europejskiego prawa do współczesności.