Wizyta premiera Republiki Czeskiej

4 września 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Czeskiej Vladimir Spidla. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W czasie spotkania wicemarszałek wyraził współczucie wszystkim, których dotknęła powódź, jaka miała miejsce w Czechach. Zapewnił, że Polacy solidaryzują się ze społeczeństwem Czech i deklarują pomoc gdy tylko będzie ona potrzebna.

Rozmiar: 16409 bajtów

Vladimir Spidla podkreślił, że pomoc jaką okazała Polska w usuwaniu skutków powodzi, ma dla Czech duże znaczenie. Premier wyraził zadowolenie, że podczas obecnej wizyty w Polsce będzie miał okazje spotkać się z tym, którzy udzielali Czechom pomocy.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz zwrócił uwagę na potrzebę współpracy Śląska i północnych Czech. Rozmówcy byli zgodni, że wiele problemów obu krajów związanych z górnictwem i przemysłem stalowym trudno będzie rozwiązać bez współpracy. Zdaniem wicemarszałka i premiera, współdziałanie jest nieodzowne także w związku z wejściem Czech i Polski do UE.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz podkreślił, że współpraca w ramach rozwijającego się euroregionu słowacko-czesko-śląskiego jest potrzebą powrotu do dawnych, prawdziwych ludzkich stosunków i dobrą prognozą dla przyszłej zintegrowanej Europy.

W czasie rozmowy poruszono też kwestię mniejszości polskie w Czechach. Wicemarszałek omówił problem polskiego szkolnictwa, a także zwrotu polskiego mienia.

Rozmiar: 12891 bajtów

Premier odniósł się do wszystkich spraw, zadeklarował gotowość pomoc w ich rozwiązaniu. Zapewnił też, że po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie, przestaną istnieć problemy oświaty mniejszości narodowych.