Wizyta Komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa

12 września 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął przebywającego w Polsce członka Komisji Europejskiej ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Franza Fischlera.

Rozmiar: 22125 bajtów

W czasie spotkania marszałek wyraził przekonanie, że w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej większość Polaków opowie się za integracją. Marszałek wyraził też optymizm co do możliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach dotyczących rolnictwa.

W rozmowie poruszono kwestię dopłat bezpośrednich dla rolników, a także inne problemy. Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że wszelkie negocjacje powinny być zakończone na tyle przed szczytem Unii w Kopenhadze, zaplanowanym na połowę grudnia br., aby nie zabrakło czasu na zawarcie niezbędnych kompromisów.

Rozmiar: 17426 bajtów

Franz Fischler podkreślił, że nie ma wspólnej opinii państw Unii Europejskiej odnośnie dopłat bezpośrednich, a niektóre z państw "piętnastki" stoją na stanowisku, że Komisja Europejska zaproponowała zbyt wiele w rozmowach z państwami kandydującymi. Zdanie Fischlera w negocjacjach potrzebny jest realizm i źle jeśli rozbudzane są nadmierne oczekiwania.

F. Fischler wyraził także przekonanie, że pozostanie Polski poza Unią byłoby stratą dla polskiego rolnictwa.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że w Polsce realizowany jest bogatszy program edukacyjny na temat korzyści wynikających z poszerzenia Unii niż w krajach "piętnastki".