Premier Rapubliki Mołdowy z wizytą w Senacie

18 września 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Mołdowy Vasile Tarlev. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmiar: 15672 bajtów

W czasie spotkania wicemarszałek podkreślił, że dobre stosunki polityczne między naszymi państwami trwają 10 lat, ale współpraca naszych narodów ma historię kilkusetletnią, czego dowody znajdują się w Krakowie, na Wawelu. Wicemarszałek Jarzembowski wyraził przekonanie, że obecna wizyta premiera przyczyni się do zdynamizowania współpracy obu państw.

Wicemarszałek poinformował gościa o tym, że Senat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą oraz podziękował za politykę władz Mołdowy wobec dwudziestotysięcznej mniejszości polskiej. Ryszard Jarzembowski zwrócił się do premiera Mołdowy o ochronę polskiego szkolnictwa i poparcie starań polskiego ambasadora o własna siedzibę dla polskiej szkoły.

Rozmiar: 12476 bajtów

Premier Vasile Tarlev zadeklarował wsparcie polskiego ambasadora w jego działaniach. Podkreślił, że mniejszość polska jest bardzo aktywna i konstruktywnie uczestniczy w przemianach ustrojowych i gospodarczych Mołdowy.

Premier wyraził nadzieję, że spotkania jakie odbywa podczas swojej wizyty w Polsce przyczynia się do zacieśnienia współpracy politycznej i ożywienia wymiany handlowej między naszymi państwami. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski wskazał na możliwości rozwijania współpracy regionalnej, zadeklarował też gotowość polskiego Senatu do rozwijania kontaktów międzyparlamentarnych.