Wizyta prezydenta Republiki Chile

8 października 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Chile Ricardo Lagos Escobar wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmiar: 16444 bajtów

W czasie spotkania wicemarszałek przypomniał, że Chile było jednym z pierwszych krajów pozaeuropejskich, które przed osiemdziesięciu laty nawiązało stosunki dyplomatyczne z niepodległą Polską. Wicemarszałek wysoko ocenił współpracę polityczną i kontakty parlamentarne między naszymi państwami. Poinformował o roli Senatu jako patrona Polonii i podziękował za warunki, jakie Chile stworzyło organizacjom polonijnym do kultywowania polskiej tradycji, kultury, języka. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski podkreślił wpływ polskiej emigracji na tworzenie dobrych stosunków polsko-chilijskich. Zapewnił, że choć pierwszym celem naszego kraju w polityce zagranicznej jest integracja z UE, to także jesteśmy zainteresowani rozwijaniem współpracy z innymi państwami.

Rozmiar: 13144 bajtów

Prezydent Escobar podkreślił, że Ignacy Domeyko był nie tylko Polakiem, który przyczynił się do rozwoju Chile, ale jest także symbolem emigracji polskiej w Ameryce Łacińskiej. Prezydent potwierdził, że poziom obecnych kontaktów politycznych Polski i Chile jest na optymalny.

Rozmówcy zgodnie podkreślili rosnącą rolę parlamentów we współpracy międzynarodowej.

W przyszłym roku w Chile odbędzie się 108. Konferencja Unii Międzyparlamentarnej. Będą w niej uczestniczyć również przedstawiciele polskiego Senatu.