Przewodniczący Bundesratu Austrii z wizytą w Senacie RP

14 października 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senat przewodniczący Bundesratu Austrii Ludwig Bieringer wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Rozmiar: 21117 bajtów

W czasie spotkania marszałek podziękował za wsparcie, jakiego władze Austrii udzielają Polsce w staraniach o integrację z UE. Prosił o wspieranie nas w także w niełatwych ostatnich negocjacjach. Marszałek zaapelował, by austriacki parlament możliwie jak najszybciej ratyfikował układ akcesyjny, dając w ten sposób przykład innym parlamentom państw unijnych.

Marszałek wyraził zaniepokojenie wynikami sondażu, które wskazują, iż tylko 26 proc. społeczeństwa Austrii opowiada się za poszerzeniem Unii, a za przyjęciem Polski do UE - jeszcze mniej.

Rozmiar: 12564 bajtów

Przewodniczący Bundesratu wyjaśnił, że te niekorzystne dla nas wyniki sondażu należy odczytywać w określonym kontekście, a także zwrócić uwagę na pytania stawiane respondentom. W ocenie Ludwiga Bieringera, a także innych członów delegacji, za rozszerzeniem UE opowiada się znacznie większy odsetek obywateli Austrii niż wynika to z sondażu. Przewodniczący Bundesratu zapewnił, że Austria rozpocznie proces ratyfikacyjny najszybciej jak to tylko będzie możliwe, niezależnie od wyników wyborów zaplanowanych w Austrii na 24 listopada.

Drugą sprawą omawianą podczas wizyty austriackich parlamentarzystów była możliwość uznania Austriaków polskiego za grupę narodowościową. W Austrii żyje ok. 40 tys. naszych rodaków, połowa z nich mieszka w Wiedniu. Władze austriackie odmawiają przyznania Polakom praw grupy narodowościowej, mimo że spełniają wszelkie wymogi prawne i mimo iż innym grupom etnicznym przyznano status grup narodowościowych.

Ludwig Bieringer, który już wcześniej zainteresował się sprawą wiedeńczyków polskiego pochodzenia, zadeklarował, że uczyni wszystko, by ta sprawa została ponownie rozpatrzona.

Marszałek podziękował za warunki, jakie władze Austrii stwarzają Polakom do pielęgnowania własnej kultury i języka.

Na zakończenie spotkania marszałek Longin Pastusiak wskazał też na potrzebę rozwijania współpracy gospodarczej między naszymi państwami. Austria ma trzy razy większe obroty handlowe z Węgrami i dwa razy większe z Czechami niż z Polską.