Prezydent Republiki Malty z wizytą w Senacie RP

30 października 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Malty Guido de Marco wraz z delegacją. Gości przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska.

Rozmiar: 23983 bajtów

Wicemarszałek Jotanta Danielak podziękowała za wspieranie współpracy między Polska i Maltą, i to zarówno polityczną, jak i gospodarczą. Wicemarszałek wyraziła nadzieję, że obecna wizyta prezydenta w naszym kraju będzie inspiracją do zdynamizowania tej współpracy, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak turystyka czy przemysł stoczniowy.

Wicemarszałek Danielak podkreśliła strategiczną rolę Malty w rejonie Morza Śródziemnego i podobne znaczenie Polski w Europie Środkowowschodniej. Zdaniem wicemarszałek, funkcja, jaką oba państwa spełniają w swoich rejonach, ma duże znaczenie dla zjednoczonej Europy, do której dążymy.

Prezydent Republiki Malty Guido de Marco

Jak określił prezydent Guido de Marco, w Unii Europejskiej Malta będzie pełnić rolę mostu między Europą a Afryką Północną. Prezydent wiele uwagi poświęcił sytuacji na Bliskim Wschodzie i bezpieczeństwu globalnemu. W sprawie współpracy dwustronnej prezydent wyraził optymizm, poinformował o spotkaniach, jakie odbyli przebywający w Polsce przedstawiciele maltańskiego rządu.

Senator Genowefa Grabowska poinformowała o współpracy - w ramach Konwentu - z parlamentarzystami Malty przy tworzeniu konstytucji Unii Europejskiej. Wyraziła też gotowość Senatu RP do dwustronnej współpracy z parlamentem Malty.

Wicemarszałek Jolanta Danielak podziękowała za troskę o groby polskich żołnierzy poległych ma Malcie.