Wizyta ministra obrony Republiki Chorwacji

5 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożyła minister obrony narodowej Republiki Chorwacji Zelijka Antunovic wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego Lesław Podkański.

Pani minister przedstawiła cele polityki zagranicznej swojego kraju. Podkreśliła, że Chorwacja zmierza tą samą drogą, jaką wybrał nasz kraj. A ponieważ Polska wyprzedza Chorwację w procesie transformacji systemowej i integracji ze strukturami europejskimi, Chorwaci chcą skorzystać z naszych rad, wskazówek, doświadczenia.

Zelijka Antunovic wysoko oceniła współpracę naszych państw, zarówno na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, jak i parlamentarnej. Ale, jak stwierdziła potencjały obu państw nie są jeszcze w pełni wykorzystane i istnieją warunki, by współpracę rozwijać.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz podkreślił, że Polska gotowa jest służyć pomocą i wspierać Chorwację w jej staraniach o integrację ze strukturami europejskimi, a także rozwijać współpracę dwustronną.

W czasie rozmowy wiele uwagi poświecono reformie sił zbrojnych.