Wizyta premiera Republiki Słowackiej

7 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Słowackiej Mikulas Dzurinda wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej senator Władysław Bułka.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Słowacja jest bliska Polsce nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim ze względu na łączącą nasze państwa dobrą współpracę, ten sam kierunek reform, dążenie do tych samych struktur międzynarodowych. Jak stwierdził marszałek, naszych państw nic nie dzieli, a coraz więcej łączy.

Rozmiar: 18037 bajtów

Rozmówcy byli zgodni, że w kontaktach dwustronnych dynamiczniej powinna rozwijać się wymiana przygraniczna, handel, turystka. Powinny zostać otwarte nowe przejścia graniczne, zwłaszcza te o charakterze turystycznym. Premier i marszałek wskazywali na konieczność rozwijania infrastruktury przygranicznej, a także potrzebę uproszczenia procedury przekraczania granicy przez obywateli obu państw.

Premier Republiki Słowackiej Mikulas Dzurinda

Senator Władysław Bułka zaapelował o powołanie w słowackim parlamencie Słowacko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. Zdaniem senatora Bułki, współpraca polskich i słowackich parlamentarzystów przyczyni się do zdynamizowania sąsiedzkiej współpracy.

Marszałek Longin Pastusiak pogratulował premierowi Dzurindzie postępu w negocjacjach z UE, jakiego dokonała Słowacja w ostatnim czasie. Marszałek wyraził też pogląd, że państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny ożywić współpracę, ponieważ funkcjonowanie takiej grupy w ramach UE jest możliwe i może być dla wszystkich korzystne.