Wizyta przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej

8 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej Edouard Balladur wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Zbigniew Kulak - zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Adam Jamróz - przedstawiciel Polsko-Francuskiej Grupy Senatu RP.

Marszałek Longin Pastusiak przypomniał historyczne związki Polski z Francją. Podkreślił, że dziś łączą nas nie tylko przyjaźń i sentymenty, ale także wspólne interesy - Polska liczy na poparcie naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.

Edouard Balladur zwrócił się do marszałka o informacje w trzech kwestiach. Pierwsza dotyczyła prac legislacyjnych, koniecznych, by nasze państwo mogło przystąpić do UE. Balladur pytał, czy Polska zdąży uporać się z 20 ustawami, które trzeba jeszcze uchwalić. Druga kwestia dotyczyła sprawowania przez polski Senat patronatu nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. A trzecie pytanie brzmiało: czym dla Polski jest przystąpienie do UE?

Marszałek Longin Patusiak szczegółowo poinformował, na czym polega historycznie i konstytucyjnie przypisana Senatowi opieka nad Polonią oraz sposób sprawowania tej opieki w praktyce.

W sprawie dostosowania naszego prawa do wymogów unijnych marszałek wyjaśnił, że Polska w 1994 roku wyraziła wolę integracji z UE. Gdy rozpoczynaliśmy proces dostosowawczy, mieliśmy do zreformowania 300 ustaw. Zdaniem marszałka Longina Pastusiaka, te 20, jakie jeszcze zostały, na pewno do 2004 roku zdołamy dostosować do standardów europejskich.

Co do polskiej wizji EU i naszego miejsca w jej strukturach, marszałek przypomniał, że Wspólnotę Europejską w początkowym okresie łączyła wyłącznie współpraca gospodarcza. Dopiero z biegiem lat, ewoluując, UE obejmowała kolejne sfery międzynarodowej współpracy. Jak stwierdził marszałek, Polska dąży do UE, ponieważ 70 proc. naszego handlu zagranicznego związane jest z państwami UE. Z członkostwem w Unii wiążemy nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. Jednocześnie, jako państwo stabilne, jesteśmy gwarantem stabilności i bezpieczeństwa dla UE. Do UE chcemy również wnieść nasz system wartości. A jeżeli wizją UE będzie tworzenie niezależnej polityki europejskiej, zmierzającej do wyznaczenia Europie należnego jej miejsca w świecie, o czym mówił Edouard Balladur, Polska będzie te dążenia wspierać.