Wizyta przewodniczącego Albańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej

12 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Albańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Gaqo Apostoli. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

W czasie spotkania wicemarszałek przedstawił historię Senatu i jego rolę w procesie legislacyjnym. Wyraził też zadowolenie, że nasz kraj ma przyjaciół w albańskim parlamencie, czego dowodem jest istnienie Albańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej.

Wicemarszałek R. Jarzembowski podkreślił, że Polacy z zainteresowaniem obserwują rozwój stosunków demokratycznych w Albanii. Potwierdzeniem tego procesu były - zdaniem wicemarszałka - ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie, które przebiegały według standardów nowoczesnej demokratycznej Europy. Jak stwierdził wicemarszałek, Polska jest otwarta na współpracę handlową, gospodarczą i parlamentarną z Albanią.

Polska ma bogate doświadczenie w zakresie transformacji ustrojowej, a także w procesie integracji ze strukturami europejskimi i gotowa jest tym doświadczeniem się dzielić.

Gaqo Apostoli podkreślił, że Polska jest dla Albanii najlepszym przykładem - już prawie pokonała drogę, na którą Albania dopiero wchodzi. Albańczycy chcą skorzystać z polskich doświadczeń.

Przewodniczący Albańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej przedstawił proces budowy demokracji w swoim kraju oraz najważniejsze cele w polityce wewnętrznej i zagranicznej.