Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej

2 grudnia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył wicepremier, minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Cyril Svoboda. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmiar: 26816 bajtów

Rozmówcy wymienili poglądy na temat antyintegracyjnych tendencji niektórych formacji politycznych w państwach unijnych i przyczyn pojawiającego się eurosceptycyzmu w państwach kandydujących. Podkreślili znaczenie obecnych negocjacji państw kandydujących z Unią Europejską i wspólnych starań Czech, Węgier, Słowacji i Polski o jak najlepsze warunki akcesji.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski wyraził przekonanie, że 1 maja 2004. będzie ważną datą w procesie integracji Europy, a dla nas będzie to dzień przystąpienia do UE.

Wicepremier Cyril Svoboda

Kolejną sprawą omawianą w czasie spotkania była rola senatów w stanowieniu prawa w Polsce i Czechach oraz ich relacje z rządami i niższymi izbami parlamentów.

Na zakończenie rozmowy wicemarszałek Ryszard Jarzembowski wyraził uznanie za sposób, w jaki Czesi zorganizowali szczyt praski NATO.