Wizyta przewodniczącego Riksdagu

13.02.2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Riksdagu (Parlamentu) Królestwa Szwecji Björn von Sydov wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Björn von Sydov i Longin Pastusiak

W czasie spotkania marszałek podkreślił, że stosunki między Polską i Szwecją są dobre na wszystkich płaszczyznach. Poziom wymiany handlowej naszych państw jest taki sam jak między Polską i USA. Dobra jest współpraca kulturalna - w Szwecji rozpoczyna się właśnie Rok Polski. 66 procent Szwedów opowiada się za przyjęciem Polski do UE. Marszałek Longin Pastusiak podziękował za poparcie, jakiego Szwecja udziela naszym dążeniom do integracji z UE.

Björn von Sydov

Björn von Sydov wyraził opinię, że dobra współpraca naszych państw będzie również potrzebna w ramach poszerzonej Unii, ponieważ tworzenie koalicji przy rozwiązywaniu konkretnych spraw sprzyja osiąganiu lepszych wyników.

Rozmówcy wiele uwagi poświęcili sprawie przyszłości UE, zwłaszcza jej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodnie wyrazili pogląd, iż dążeniem Unii powinna być jedność we wszystkich sferach jej działalności.

Kolejnym omawianym zagadnieniem był konflikt iracki. Marszałek przedstawił stanowisko polskiego rządu i opinię naszego społeczeństwa w tej sprawie. Podkreślił, że Polska opowiada się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu, respektowaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa i traktowaniem środków zbrojnych jako ostateczności.

Marszałek zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia nowego ładu europejskiego i światowego.