Wizyta przewodniczącego Senatu Kanady

5 marca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Senatu Kanady Daniel Hays wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Grupy Parlamentarnej Polsko-Północnoamerykańskiej senator Bogdan Podgórski.

L. Pastusiak i D. Hays

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Kanada jest państwem bliskim Polakom z wielu względów. Jednym z nich jest to, że w Kanadzie mieszka około 700 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek przypomniał, że Senat RP sprawuje patronat nad polską diasporą w świecie. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka, świadectwem dobrych stosunków obu krajów jest też fakt, że Kanada była pierwszym państwem, które ratyfikowało akt o akcesji Polski do NATO.

Daniel Hays

Przewodniczący Daniel Hays przypomniał kontakty i współpracę senatów Polski i Kanady. Wyraził chęć zacieśnienia tej współpracy oraz rozszerzenia jej na inne sfery współdziałania obu państw. Przewodniczący Senatu Kanady interesował się sytuacją polityczną w Polsce, zwłaszcza w aspekcie zbliżającego się referendum unijnego.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił trzy najważniejsze cele strategiczne w polityce zagranicznej Polski, którymi są: współdziałanie w ramach NATO, integracja z Unią Europejską i utrzymywanie dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami. Marszałek podkreślił, że wizyta kanadyjskiej delegacji odbywa się w ważnym momencie. Od kilku dni mamy w Polsce nową sytuacje polityczną. Ale, jak stwierdził marszałek, rząd mniejszościowy nie jest w Europie czymś nadzwyczajnym. Przyszłość rządu marszałek ocenia optymistycznie. Jego zdaniem, na stabilność w państwie znaczący wpływ mają również dwie ważne instytucje: Urząd Prezydenta i Senat RP, w którym koalicja rządząca ma zdecydowaną większość.

Marszałek Longin Pastusiak przypomniał, że 16 kwietnia br. w Atenach podpisany zostanie traktat o poszerzeniu Unii Europejskiej. 8 czerwca br. w Polsce odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia kraju do Unii, a potem czeka nas na proces ratyfikacyjny w krajach piętnastki. Marszałek poinformował gości, że właśnie dziś Senat RP debatuje nad ustawą referendalną i opowie się za jedno- lub dwudniowym referendum.

Marszałek L. Pastusiak wyraził przekonanie, że integracja z UE nie będzie miała wpływu na osłabienie współpracy z takimi państwami, jak Kanada czy USA, ani z sąsiadami ze wschodu.

Kanadyjscy goście wyrazili zainteresowanie rozwijaniem współpracy w sferze ochrony środowiska, zwłaszcza w ramach wyznaczonych traktatem z Kioto.

Senator Raynell Andreychuck zaapelowała o współpracę międzynarodową - Polski i Kanady z Ukrainą.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że Polska jest otwarta nie tylko na współpracę w dziedzinie poprawy stanu naturalnego środowiska, ale również nowych technologii, handlu, inwestycji zagranicznych. Wyraził przekonanie, że kontakty senatów Polski i Kanady przyczynią się do ożywienia współpracy gospodarczej obu państw.

Delegacja Senatu Kanady podczas obecnej wizyty w Polsce spotka się też z prezydentem RP, premierem, ministrem finansów, marszałkiem Sejmu.