Wizyta prezydenta Republiki Litewskiej

7 marca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Litewskiej Rolandas Paksas wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Tadeusz Rzemykowski.

Rozmiar: 27009 bajtów

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polacy przywiązują ogromną wagę do stosunków z Litwą, która jest dla nas partnerem strategicznym. Wysoko ocenił współpracę obu państw na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej.

Marszałek Longin Pastusiak wyraził radość, że Rolandas Paksas w tak krótkim czasie po objęciu prezydentury składa wizytę w Polsce i że jest ona pierwszym krajem w programie wizyt zagranicznych nowego prezydenta Litwy.

Rolandas  Paksas

Rolandas Paksas zapewnił, że zawsze będzie traktował Polskę jako partnera strategicznego Litwy. Poinformował o spotkaniach, jakie odbył podczas swej jednodniowej wizyty w Polsce, i przeprowadzonych rozmowach. Jak stwierdził, nasze kraje mają te same priorytety w polityce zagranicznej: integrację z UE, współpracę w ramach NATO, dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Podczas spotkań z polskimi politykami głównymi tematami rozmów litewskiego prezydenta były stosunki bilateralne, a także umacnianie więzi euroatlantyckich. Zdaniem Rolandasa Paksasa, Europa i Ameryka wyznają te same wartości, nie ma więc powodu opowiadać się za Europą czy Ameryką. Trzeba natomiast zrobić wszystko, by zbliżyć stanowiska państw europejskich i USA w sprawie konfliktu irackiego.

Marszałek Longin Pastusiak podzielił stanowisko prezydenta Litwy dotyczące potrzeby umacniania stosunków transatlantyckich. Jego zdaniem, w interesie Polski i Litwy są dobre stosunki zarówno ze zjednoczoną Europą, jak i Ameryką i dlatego oba nasze kraje powinny podjąć wszelkie starania, by zapobiec dalszemu pogarszaniu się stosunków euroatlantyckich.

Kolejnym omawianym tematem były sprawy Polaków na Litwie. Marszałek L. Pastusiak poinformował, że Senat sprawuje opiekę nad polską diasporą w świecie i zwrócił się do prezydenta Litwy o pomoc w uregulowaniu kilku spraw dotyczących naszych rodaków na Litwie, zwłaszcza kwestii pisowni polskich nazwisk, ustawy o obywatelstwie, ustawy oświatowej, reprywatyzacji ziemi.

Prezydent Litwy przypomniał, że gdy pełnił funkcje mera Wilna jak i premiera, jego kontakty z Polakami układały się dobrze. Zadeklarował gotowość uregulowania konfliktowych spraw, zwrócił się też o pomoc Litwinom w Polsce w utrzymaniu litewskiego szkolnictwa.

Nawiązując do partnerskich stosunków Polski i Litwy, prezydent Paksas wyraził nadzieję, że Polska będzie pierwszym państwem, które ratyfikuje akt o akcesji Litwy do NATO.