Wizyta przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowacji

18 marca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji Pavol Hrusovsky wraz z delegacją.

Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Jolanta Danielak i przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej senator Władysław Bułka.

Rozmiar: 19087 bajtów

Pavol Hrusovsky wysoko ocenił współpracę naszych państw, wyraził chęć korzystania z polskich doświadczeń, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak reforma ubezpieczeń społecznych, emerytalnych, służby zdrowia. Przewodniczący Rady Narodowej przedstawił sytuację polityczną w swoim kraju, podkreślił potrzebę kształtowania nowej kultury politycznej, której zasadniczym celem jest rozwiązywanie ważnych problemów państwa przez koalicje rządzącą wspólnie z opozycją polityczną. Zdaniem Pavola Hrusovskiego, słowacka opozycja jest krytyczna, ale i konstruktywna.

Rozmiar: 13563 bajtów

Przewodniczący Rady Narodowej przedstawił też cele polityki zagranicznej Słowacji. Podkreślił, że jego kraj spełnił wszystkie warunki, by stać się członkiem NATO, i wyraził nadzieję, iż Polska poprze wejście Słowacji do sojuszu Północnoatlantyckiego.

Marszałek Longin Pastusiak przypomniał, że Polska, która wcześniej została zaproszona do sojuszu, od dawna jest ambasadorem Słowacji w jej staraniach o przyjęcie do NATO. Marszałek zapewnił, że polski parlament będzie jednym z pierwszych, który ratyfikuje traktat o rozszerzeniu NATO i przyjęciu Słowacji w poczet państw członkowskich.

Marszałek Longin Pastusiak stwierdził, że w polityce zagranicznej Polska i Słowacja mają te same cele strategiczne. Wspólnie będziemy zabiegać o integrację z UE. Marszałek wyraził nadzieję, że nic nie opóźni naszego wejścia do Unii. W ocenie marszałka, czas na proces ratyfikacyjny jest bardzo krótki i trzeba uczynić wszystko, by ze względów proceduralnych nie został on wydłużony.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił program polskich działań mających na celu przekonania państw piętnastki, zwłaszcza ich parlamentów, do poszerzenia Unii. Interesował się planami Słowacji w tej kwestii.

Rozmówcy wymienili też poglądy na temat czekającego oba kraje referendum unijnego, a także opracowywanej w obu krajach ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Rozważali też wpływ konfliktu irackiego na proces rozszerzenia Unii.

Marszałek Longin Pastusiak i przewodniczący Pavol Hrusovsky wyrazili przekonanie, że w maju 2004 roku proces jednoczenia Europy zakończy się dla naszych państw sukcesem.

Delegacja Rady Narodowej Słowacji podczas obecnej wizyty w Polsce zostanie przyjęta przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Leszka Millera, oraz ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.