Wizyta prezydenta Czech

3 kwietnia 2003 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak przyjął przebywającego w Polsce prezydenta Czech Vaclava Klausa.

W czasie spotkania marszałek podkreślił, że nasze państwa łączy wspólna droga do struktur europejskich, a także dobra współpraca dwustronna, czego najlepszym przykładem jest wymiana handlowa - wyższa o miliard dolarów niż między Polską i USA.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował prezydenta Czech o sprawowaniu przez Senat RP opieki nad polską diasporą. W Czechach mieszka około 60 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek zwrócił się do prezydenta Klausa z prośbą o udzielenie organizacjom polonijnym w Czechach pomocy w rozwiązaniu ich problemów, zwłaszcza tych dotyczących starań o odzyskanie dawnego majątku - nieruchomości, które mogłyby dziś służyć Polonii jako kluby, domy poszczególnych organizacji.

Prezydent Vaclav Klaus obiecał rozpatrzyć postulaty czeskiej Polonii.