Wizyta przewodniczącego Stortingu

8 maja 2003 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Stortingu (parlamentu) Królestwa Norwegii Jorgen Kosmo wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Marian Noga, reprezentujący Polsko-Nordycką Grupę Parlamentarną.

Rozmiar: 14458 bajtów

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił norweskiej delegacji historię polskiego Senatu, jego uprawnienia, relacje z Sejmem. Scharakteryzował też Senat V kadencji.

W czasie spotkania omówiono sytuację gospodarczą w Polsce. Norweskich gości interesowała skala bezrobocia w naszym kraju i sytuacja społeczna ludzi dotkniętych tym problemem. Poruszono też kwestię "szarej strefy" w polskiej gospodarce.

Rozmiar: 19947 bajtów

Wiele uwagi poświęcono inwestycjom zagranicznym w Polsce i potrzebom zmian warunków prawnych, by nasz kraj był atrakcyjniejszy dla inwestorów zagranicznych.

Rozmówcy wysoko ocenili współpracę Polski i Norwegii w zakresie obronności.

Wymieniono opinie na temat administrowania i odbudowy Iraku. Omówiono sytuację w NATO oraz wskazano na potrzebę wspólnej polityki obronnej, bezpieczeństwa i stabilizacji państw europejskich.

Marszałek Longin Patusiak zwrócił się do przewodniczącego Jorgena Kosmo o ułatwienie Polonii norweskiej nauki języka polskiego jako języka dodatkowego.