Wizyta zastępcy Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych

12 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła przebywająca w Polsce zastępca sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Louise Frechette. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Rozmiar: 16288 bajtów

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono sprawom związanym z wojną w Iraku, procesowi budowy demokracji w tym kraju oraz obecności zewnętrznych sił stabilizacyjnych. Marszałek nawiązał do polskich planów uczestnictwa w tym procesie. Omawiano także potrzebę nadania międzynarodowym działaniom w Iraku mandatu ONZ.

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmówcy podkreślili, iż marginalizacja ONZ nie służy międzynarodowej stabilizacji. Marszałek L. Pastusiak wskazał konieczność stworzenia nowego ładu politycznego w świecie.