Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Republiki Włoskiej

13 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Włoskiej Pier Ferdinando Casini. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Dorota Kempka.

Rozmiar: 20242 bajtów

Pier Ferdinando Casini podkreślił, że Polska zajmuje szczególne miejsce w sercach Włochów nie tylko dlatego, iż od 25 lat papieżem jest Polak, ale także z tej przyczyny, że w zjednoczonej Europie, spośród nowo przyjętych państw, Polska może odegrać rolę nadzwyczajnego mediatora.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za poparcie, jakie Włochy udzieliły Polsce gdy aspirowaliśmy do NATO, a także za obecne wspieranie naszych dążeń do integracji z UE. Marszałek podkreślił, że oczekujemy, iż podczas prezydencji Włoch w EU, która nastąpi w drugiej połowie roku, zostaną podjęte ważne decyzje dla przyszłości UE, w tym również dla Polski.

Rozmiar: 13287 bajtów

Pier Ferdinando Casini wskazał na kilka problemów, jakie państwa UE mają do rozwiązania. Jego zdaniem, Włochy przyjmą rolę łącznika, będą dążyć do pogodzenia różnych wizji i opcji, a także zagwarantowania wszystkim państwom poszerzonej Unii możliwości współdecydowania o przyszłości Europy.

Rozmawiano także o stosunkach transatlantyckich. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka, nie są one dobre. P. Casini podkreślił, że partnerem Europy są Stany Zjednoczone. Obaj rozmówcy zgodnie skrytykowali kwietniową inicjatywę 4 państw (Belgii, Francji, Luksemburga i Niemiec) zmierzającą do utworzenia autonomicznego sojuszu obronnego.

Podczas spotkania poruszono też kwestię związana z obecnością sił stabilizacyjnych w Iraku.