Przewodniczący Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej z wizytą w Senacie

19 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Nikołaj I. Czerginiec. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

W czasie spotkania Nikołaj I. Czerginiec wysoko ocenił polsko-białoruską konferencję, która odbyła się w Białymstoku, gdzie omawiano sprawy przygranicznej współpracy gospodarczej, funkcjonowania przejść granicznych oraz ruchu osobowego. Podczas konferencji odbyło się też posiedzenie grup parlamentarnych Polsko-Białoruskiej i Białorusko-Polskiej.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przypomniał, że w pracach Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczyło czterech senatorów. W ocenie wicemarszałka, działalność grup parlamentarnych sprzyja zacieśnianiu współpracy parlamentarnej, a także gospodarczej.

Jak stwierdził wicemarszałek, priorytetem Polski w polityce zagranicznej jest integracja z Unią Europejską, ale zjednoczenie naszego państwa z Unią nie pogorszy kontaktów z sąsiadami, którzy w UE nie będą.

Nikołaj I. Czerginiec podkreślił, że Polska jest dla Białorusi ważnym partnerem. Dziś zajmujemy trzecie miejsce pod względem wielkości obrotów handlowych, a potencjał obu państw wskazuje na możliwość dynamicznego rozwoju tej współpracy. Jak stwierdził Nikołaj I. Czerginiec, Białoruś chce korzystać z polskich doświadczeń.