Wizyta przewodniczącej Izby Deputowanych Kongresu Chile

30 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła przebywająca w Polsce przewodnicząca Izby Deputowanych Kongresu Chile Izabel Allende Bussi wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmiar: 26043 bajtów

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polska i Chile, choć oddalone geograficznie, są państwami zaprzyjaźnionymi, a symbolem naszych dobrych stosunków jest zasłużony dla Polski i Chile Ignacy Domeyko. Marszałek poinformował o uchwale Senatu podjętej w dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego Polak, uczonego, wzoru dla pokoleń. Marszałek podkreślił także, że Izabel Allende Bussi jest kontynuatorka najlepszych tradycji polityki Chile.

Rozmiar: 14995 bajtów

Izabel Allende Bussi stwierdziła, że Chile po okresie reżimu powróciło już do demokracji - ma pluralistyczny parlament, demokratycznie wybrane władze. Poinformowała o porozumieniu ponad podziałami, zawartym między koalicją rządzącą i opozycją, dotyczącym istotnych dla kraju spraw. Za znaczące w polityce zagranicznej uznała podpisanie przez Chile układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską.

Izabel Allende Bussi wyraziła przekonanie, że Polska po integracji z Unią Europejską może stać się "drzwiami Wschodu". Jej zdaniem, ważne jest nie tylko to, jak kraje kandydujące podołają wyzwaniom związanym z integracją, ale także to, jak poszerzenie UE zmieni samą Unię.

W czasie spotkania omawiano też sytuację międzynarodową w związku z operacją militarną w Iraku. Wiele uwagi poświęcono sprawie światowego bezpieczeństwa. Rozmówcy byli zgodni, że podstawą w stosunkach międzynarodowych jest przestrzeganie prawa. Zgodnie też podkreślili potrzebę reorganizacji ONZ.