Wizyta przewodniczącego Senatu Królestwa Hiszpanii

Na zaproszenie marszałka Senatu RP przebywa w Polsce z oficjalną wizytą przewodniczący Senatu Królestwa Hiszpanii Juan José Lucas Giménez wraz z delegacją. 4 czerwca 2003 r. gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Krystyna Sienkiewicz reprezentująca polsko-hiszpańską grupę parlamentarną.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Hiszpanię łączą więzy przyjaźni, a fakt, iż wizyta przewodniczącego Senatu Hiszpanii zbiega się z tak ważnym wydarzeniem w historii Polsk, jak referendum unijne, także ma znaczenie. szczególne

Rozmiar: 19758 bajtów

Juan José Lucas Giménez zapewnił, że Hiszpanie będą bacznie śledzić przebieg unijnego referendum w Polsce. Wyraził też przekonanie, iż po referendum współpraca naszych państw będzie się zacieśniać znacznie szybciej niż to miało miejsce dotychczas.

Przewodniczący Senatu Hiszpanii wyraził zadowolenie z możliwości spotkania się podczas obecnej wizyty w Polsce nie tylko z politykami, ale również ze środowiskami naukowymi Gdańska i Radomia. Gotów jest bowiem dzielić się doświadczeniami z transformacji gospodarczej i społecznej Hiszpanii po integracji z UE. W rozmowie z marszałkiem Senatu RP szczególną uwagę zwrócił na rolnictwo. Jak stwierdził, gospodarstwa, które kiedyś produkowały na własne zaopatrzenie, dziś - dzięki unijnym funduszom pomocowym - są konkurencyjne wobec gospodarstw w innych krajach Unii. Funkcjonowanie unijnego systemu zmieniło strukturę rolną, wpłynęło na rozwój turystyki wiejskiej, dbałość o środowisko, ochronę regionalnej architektury, modernizację wsi, wreszcie - na całą politykę społeczną.

Rozmiar: 14662 bajtów

Juan José Lucas Giménez podkreślił, że obecny poziom bezrobocia w Hiszpanii jest o połowę mniejszy niż przed integracją z UE. Stało się tak dzięki rozwojowi gospodarczemu Hiszpanii, do którego przyczyniły się unijne fundusze - między innymi na rozwój infrastruktury, kolejnictwa. Hiszpanie, jak stwierdził przewodniczący, wyzbywają się kompleksów i coraz bardziej czują więź z Europą.

Zdaniem Juana José Lucasa Giméneza, Polskę i Hiszpanię łączy wiele podobieństw, dlatego też powinniśmy podchodzić do integracji z ufnością, czując się pełnowartościowymi partnerami.

W czasie spotkania omawiano także stosunki bilateralne. Wysoko oceniono poziom wymiany handlowej. Za niezadowalającą uznano liczbę inwestycji hiszpańskich w Polsce. Przewodniczący Senatu Hiszpanii uznał, że 17 miejsce, jakie zajmuje jego kraj, na liście zagranicznych inwestorów w Polsce, jest niewytłumaczalne.