Wizyta przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej

24 czerwca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Arturas Paulauskas wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Andrzej Anulewicz.

Marszałek L. Pastusiak podkreślił, że wizyta litewskich parlamentarzystów odbywa się w ważnym momencie historii obu krajów. Niedawno odbyło się istotne dla kształtowania stosunków dwustronnych Zgromadzenie Poselskie Polsko-Litewskie. Natomiast w polityce europejskiej zarówno Polska, jak i Litwa - po udanych referendach - są coraz bliżej integracji z Unią Europejską.

Arturas Paulauskas powiedział, że cieszą go polskie sukcesy w polityce zagranicznej. Zapewnił, że litewscy żołnierze wezmą udział w działaniach stabilizacyjnych na terenie polskiej strefy w Iraku. Jak stwierdził, Polska jest dla jego kraju partnerem strategicznym. Litwie zależy na umacnianiu więzi parlamentarnych, kontaktów dwustronnych, realizacji korzystnych dla obu stron projektów infrastrukturalnych. Przewodniczący litewskiego Sejmu zwrócił się też o ratyfikowanie przez Polskę traktatu akcesyjnego w sprawie przyjęcia Litwy do NATO.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował litewskich gości, że sprawa ratyfikacji traktatów akcesyjnych o przyjęciu kolejnych państw do NATO znajdzie się w porządku obrad jednego z najbliższych posiedzeń Senatu.

W czasie spotkania oceniono efekty prac Konwentu Europejskiego. Marszałek L. Pastusiak krytycznie odniósł się do rewizji ustaleń traktatu nicejskiego w kwestii systemu głosowania. Zdaniem marszałka, proponowane zmiany nie będą korzystne ani dla Polski, ani dla Litwy i należy się im przeciwstawić. Rozmówcy omawiali też politykę wschodnią UE oraz model koordynacji prac resortowych związanych z przystąpieniem do Unii.

W odniesieniu dospraw dwustronnych podkreślono potrzebę takiego uregulowania wszelkich problemów etnicznych, by nie miały one negatywnego wpływu na stosunki polsko-litewskie. Marszałek Longin Pastusiak podziękował za nową ustawę oświatową na Litwie, która satysfakcjonuje mniejszość polską. Arturas Paulauskas wyraził wdzięczność za dofinansowanie szkół litewskich w Polsce.