Wizyta prezydenta Republiki Uzbekistanu

10 lipca 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Uzbekistanu Isłam Abduganijewicz Karimov wraz z delegacją. Gości przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak.

Rozmiar: 18720 bajtów

Wicemarszałek podkreśliła, że wizyta prezydenta Uzbekistanu w Polsce odbywa się w szczególnym dla naszego kraju momencie historycznym - wejścia, podobnie jak inne państwa kandydujące, w końcowy etap procesu integracji z Unią Europejską. Wicemarszałek Danielak zaznaczyła, że dążąc do integracji ze strukturami europejskimi zamierzamy podtrzymywać jak najlepszą współpracę z takimi państwami, jak Uzbekistan.

Prezydent Karimov wskazał na związki Polski i Uzbekistanu nie tylko ze względu na kontakty polityczne i gospodarcze, ale również na podobne doświadczenia historyczne..

W Uzbekistanie żyje ok. 3,5 tys. naszych rodaków, potomków polskich zesłańców. Jak stwierdził prezydent Karimov, Polacy są w jego kraju cenieni za bogatą kulturę, potencjał intelektualny, a także wkład wniesiony do cywilizacji europejskiej. Prezydent wysoko ocenił naszą politykę zagraniczną i konsekwentne dążenie do wytyczonych celów takich, jak NATO i UE. Mówił z uznaniem o rosnącym autorytecie Polski na arenie międzynarodowej.

Rozmiar: 14943 bajtów

Prezydent Uzbekistanu wyraził chęć rozwijania współpracy politycznej i gospodarczej z Polską, a także skorzystania z naszego pośrednictwa w kontaktach z państwami Europy.

Prezydent poinformował, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami do konstytucji od przyszłorocznych wyborów w Uzbekistanie będzie funkcjonował parlament dwuizbowy. Tworząc Senat, korzystano z polskich doświadczeń.

Wicemarszałek Jolanta Danielak zadeklarowała gotowość do współpracy z Senatem Uzbekistanu. Podziękowała też za umożliwienie naszym rodakom zamieszkałym w Uzbekistanie nauki języka polskiego oraz kultywowania polskiej tradycji i kultury.